หน้าแรกhttps://sites.google.com/a/loei1.go.th/site/asset/procurement_plan
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/site/asset/rayngan-phl-ptibati-tam-phaen-kar-cad-wux-cad-cang
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/site/asset/calculate_asset
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/site/asset/purchase
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/site/asset/results
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/site/asset/rayngan-phl-meux-serc-sin-khorngkar
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/site/asset/report-month
LinkDatesComplete
แสดง 0 รายการจากหน้า To-DOs : กำกับ ติดตาม จัดเรียงตาม เวลาที่แก้ไข ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 22 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


   

นายวีรพงษ์  อุ่นมานนท์

รองผู้อำนวยการ สพป.ลย.๑


  
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ