วาระประชุมเดือนตุลาคมพ.ศ.2561

โพสต์11 ต.ค. 2561 00:01โดยนางมยุรี ปลั่งกลาง   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2561 03:53 ]
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์               1. การยืมเงินราชการ
               2. การขอขยายเวลาการเบิกผ่านระบบ GFMIS
               3. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561


ĉ
นางมยุรี ปลั่งกลาง,
16 ต.ค. 2561 03:31
Comments