วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

โพสต์11 ธ.ค. 2561 22:15โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2561 03:03 โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance ]
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

   1. แนวทางการติดตามเร่งรัดการก่อหนี้  และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

   2. การส่งเบิกเงินครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562

   3. งานพัสดุ  แจ้งเพื่อดำเนินการ

   4.  แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด


ĉ
นางสาวคนึงนิจ โคผดุง,
12 ธ.ค. 2561 02:07
Comments