บุคลากร : Personel

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

โทรสาร 0-4281-4823
โทร. 0-4281-4823
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 3
อีเมล์ : finance@loei1.go.th 
Comments