ข่าวจาก-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เอกสารเผยแพร่งบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์8 พ.ค. 2560 21:59โดยนางหยาดพิรุณ วิจิตรจันทร์   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2560 22:00 ]

เอกสารเผยแพร่งบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1  อ่านเอกสารเพิ่มเติม
หยาดพิรุณ  วิจิตรจันทร์ (นักวิชาการเงินและบัญชี) : ผู้เผยแพร่เอกสาร

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์6 มี.ค. 2560 22:16โดยนายจักรกริช อาจแก้ว

    สรุปผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น.

แจ้งการโอนเงินดอกผลโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2559

โพสต์14 ก.ค. 2559 23:34โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance

แจ้งการโอนเงินดอกผลโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2559 ขอให้โรงเรียนที่ได้รับเงินดังกล่าวออกใบเสร็จรับเงินให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1

เงินเดือนครูพี่เลี้ยง

โพสต์6 มิ.ย. 2559 01:29โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance

เงินเดือนครูพี่เลี้ยง ตอนนี้ได้รายงานข้อมูลให้ สพฐ.เรียบร้อยแล้ว รอเงินโอนมา

รายซื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งใบเสร็จรับเงิน

โพสต์19 ก.พ. 2559 00:27โดยmoney@loei1.go.th   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2559 19:38 โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 ]

โรงเรียนที่ยังไม่ส่งใบเสร็จรับเงิน เงินอุดหนุนฯ

แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2559

โพสต์29 ม.ค. 2559 01:25โดยmoney@loei1.go.th   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2559 19:38 โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 ]

แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2559 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุเพื่อสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม

การรายงานผลสถานะการซื้อซองทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e-GP

โพสต์21 ม.ค. 2559 07:36โดยmoney@loei1.go.th   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2559 19:36 โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 ]

การรายงานผลสถานะการซื้อซองทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e-GP  >>คลิกเพื่อโหลดรายละเอียด<< 

ขั้นตอนการประกวดราคา e-bidding

โพสต์21 ม.ค. 2559 07:35โดยmoney@loei1.go.th   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2559 19:37 โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 ]

ขั้นตอนการประกวดราคา e-bidding >>คลิกเพื่อโหลดรายละเอียด<< 

คู่มือระบบการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ

โพสต์21 ม.ค. 2559 07:34โดยmoney@loei1.go.th   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2559 19:37 โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 ]

คู่มือระบบการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ  >>คลิกเพื่อโหลดรายละเอียด<< 

1-10 of 13