ข่าวจาก-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เอกสารเผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองจำเดือน กันยายน 2563 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์3 พ.ย. 2563 02:57โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2563 06:48 ]

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน  กันยายน  2563 อ่านเพิ่เติมผู้เผยแพร่    นางชัชอรณ์   โสดาภักดิ์  นักวิชาการเงินและบัญชี  ชำนาญการ

เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน กันยายน 2563 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์15 ต.ค. 2563 01:41โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2563 06:49 ]

งบทดลองประจำเดือน  กันยายน  2563 อ่านเพิ่เติมผู้เผยแพร่    นางชัชอรณ์   โสดาภักดิ์  นักวิชาการเงินและบัญชี  ชำนาญการ


เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน สิงหาคม 2563 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์29 ก.ย. 2563 05:03โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 15 ต.ค. 2563 02:00 ]

งบทดลองประจำเดือน  สิงหาคม  2563
 อ่านเพิ่เติม

ผู้เผยแพร่    นางชัชอรณ์   โสดาภักดิ์  นักวิชาการเงินและบัญชี  ชำนาญการ

เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน กรกฎาคม 2563 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์17 ส.ค. 2563 00:59โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2563 01:01 ]

งบทดลองประจำเดือน  กรกฎาคม  2563 อ่านเพิ่เติม

ผู้เผยแพร่ นางธันยพร  ตัดพุดซา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน กรกฎาคม 2563 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์17 ส.ค. 2563 00:37โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2563 00:38 ]

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน  กรกฎาคม  2563 อ่านเพิ่เติม

ผู้เผยแพร่ นางธันยพร  ตัดพุดซา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน มิถุนายน 2563 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์12 ก.ค. 2563 20:44โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2563 20:46 ]

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน  มิถุนายน  2563 อ่านเพิ่เติม

ผู้เผยแพร่ นางธันยพร  ตัดพุดซา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน พฤษภาคม 2563 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์24 มิ.ย. 2563 20:39โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2563 20:48 ]

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน  พฤษภาคม  2563 อ่านเพิ่มเติมผู้เผยแพร่ นางธันยพร  ตัดพุดซา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน เมษายน 2563 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์28 พ.ค. 2563 01:33โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 28 พ.ค. 2563 01:34 ]

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน  เมษายน  2563 อ่านเพิ่มเติม
ผู้เผยแพร่ นางธันยพร  ตัดพุดซา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน มีนาคม 2563 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์22 เม.ย. 2563 20:39โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 22 เม.ย. 2563 20:41 ]

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน  มีนาคม  2563 อ่านเพิ่มเติมผู้เผยแพร่ นางธันยพร  ตัดพุดซา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์9 มี.ค. 2563 19:56โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 9 มี.ค. 2563 20:00 ]

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์  2563 อ่านเพิ่มเติม
ผู้เผยแพร่ นางธันยพร  ตัดพุดซา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

1-10 of 54