ข่าวจาก-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน มีนาคม 2564 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์7 เม.ย. 2564 20:39โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance

งบทดลองประจำเดือน  มีนาคม  2564 อ่านเพิ่เติม
ผู้เผยแพร่    นางชัชอรณ์   โสดาภักดิ์  นักวิชาการเงินและบัญชี  ชำนาญการ

เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์7 เม.ย. 2564 20:35โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance

งบทดลองประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2564 อ่านเพิ่เติม
ผู้เผยแพร่    นางชัชอรณ์   โสดาภักดิ์  นักวิชาการเงินและบัญชี  ชำนาญการ

เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน มกราคม 2564 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์7 เม.ย. 2564 20:31โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance

งบทดลองประจำเดือน  มกราคม  2564 อ่านเพิ่เติม


ผู้เผยแพร่    นางชัชอรณ์   โสดาภักดิ์  นักวิชาการเงินและบัญชี  ชำนาญการ

เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน ธันวาคม 2563 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์7 เม.ย. 2564 19:23โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance

งบทดลองประจำเดือน  ธันวาคม  2563 อ่านเพิ่เติมผู้เผยแพร่    นางชัชอรณ์   โสดาภักดิ์  นักวิชาการเงินและบัญชี  ชำนาญการ

เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์13 ธ.ค. 2563 23:54โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 14 ธ.ค. 2563 00:46 ]

งบทดลองประจำเดือน  พฤศจิกายน  2563 อ่านเพิ่เติม

ผู้เผยแพร่    นางชัชอรณ์   โสดาภักดิ์  นักวิชาการเงินและบัญชี  ชำนาญการ

เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน ตุลาคม 2563 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์13 ธ.ค. 2563 23:40โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 14 ธ.ค. 2563 00:32 ]

งบทดลองประจำเดือน  ตุลาคม  2563
 อ่านเพิ่เติมผู้เผยแพร่    นางชัชอรณ์   โสดาภักดิ์  นักวิชาการเงินและบัญชี  ชำนาญการ


เอกสารเผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองจำเดือน กันยายน 2563 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์3 พ.ย. 2563 02:57โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 14 ธ.ค. 2563 00:51 ]

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน  กันยายน  2563 อ่านเพิ่เติมผู้เผยแพร่    นางชัชอรณ์   โสดาภักดิ์  นักวิชาการเงินและบัญชี  ชำนาญการ

เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน กันยายน 2563 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์15 ต.ค. 2563 01:41โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2563 06:49 ]

งบทดลองประจำเดือน  กันยายน  2563 อ่านเพิ่เติมผู้เผยแพร่    นางชัชอรณ์   โสดาภักดิ์  นักวิชาการเงินและบัญชี  ชำนาญการ


เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน สิงหาคม 2563 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์29 ก.ย. 2563 05:03โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 15 ต.ค. 2563 02:00 ]

งบทดลองประจำเดือน  สิงหาคม  2563
 อ่านเพิ่เติม

ผู้เผยแพร่    นางชัชอรณ์   โสดาภักดิ์  นักวิชาการเงินและบัญชี  ชำนาญการ

เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน กรกฎาคม 2563 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์17 ส.ค. 2563 00:59โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2563 01:01 ]

งบทดลองประจำเดือน  กรกฎาคม  2563 อ่านเพิ่เติม

ผู้เผยแพร่ นางธันยพร  ตัดพุดซา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

1-10 of 60