ข่าวจาก-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน สิงหาคม 2562 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์18 ก.ย. 2562 00:39โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 18 ก.ย. 2562 00:46 ]

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม  2562 อ่านเพิ่มเติมผู้เผยแพร่ นางธันยพร  ตัดพุดซา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน กรกฎาคม 2562 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์15 ส.ค. 2562 00:57โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2562 01:05 ]

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม  2562 อ่านเพิ่มเติม
ผู้เผยแพร่ นางธันยพร  ตัดพุดซา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

บทความเอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์14 ก.ค. 2562 19:52โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 14 ก.ค. 2562 19:57 ]

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน  2562 อ่านเพิ่มเติมผู้เผยแพร่ นางธันยพร  ตัดพุดซา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

บทความเอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์19 มิ.ย. 2562 01:07โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2562 19:35 ]

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม  2562 อ่านเพิ่มเติมผู้เผยแพร่ นางธันยพร  ตัดพุดซา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์23 พ.ค. 2562 19:39โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2562 20:05 ]

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน เมษายน  2562 อ่านเพิ่มเติมผู้เผยแพร่ นางธันยพร  ตัดพุดซา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์8 เม.ย. 2562 20:26โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 8 เม.ย. 2562 20:31 ]

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม


ผู้เผยแพร่ นางธันยพร  ตัดพุดซา  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์26 มี.ค. 2562 23:31โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 26 มี.ค. 2562 23:43 ]

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 อ่านเพิ่มเติม


ผู้เผยแพร่ นางธันยพร  ตัดพุดซา  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์27 ก.พ. 2562 22:44โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2562 22:46 ]

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติมผู้เผยแพร่ นางธันยพร  ตัดพุดซา  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์16 ม.ค. 2562 00:08โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 16 ม.ค. 2562 00:18 ]

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561 อ่านเพิ่มเติมเอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์19 ธ.ค. 2561 18:59โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2561 19:05 ]

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน พศจิกายน 2561 อ่านเพิ่มเติม

นางธันยพร  ตัดพุดซา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  ผู้เผยแพร่

1-10 of 38