ข่าวจาก-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์8 เม.ย. 2562 20:26โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 8 เม.ย. 2562 20:31 ]

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม


ผู้เผยแพร่ นางธันยพร  ตัดพุดซา  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์26 มี.ค. 2562 23:31โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 26 มี.ค. 2562 23:43 ]

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 อ่านเพิ่มเติม


ผู้เผยแพร่ นางธันยพร  ตัดพุดซา  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์27 ก.พ. 2562 22:44โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2562 22:46 ]

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติมผู้เผยแพร่ นางธันยพร  ตัดพุดซา  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์16 ม.ค. 2562 00:08โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 16 ม.ค. 2562 00:18 ]

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561 อ่านเพิ่มเติมเอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์19 ธ.ค. 2561 18:59โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2561 19:05 ]

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน พศจิกายน 2561 อ่านเพิ่มเติม

นางธันยพร  ตัดพุดซา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  ผู้เผยแพร่

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์21 พ.ย. 2561 17:49โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม

นางสาวธันยพร  จูมจะนะ (นักวิชาการเงินและบัญชี) : ผู้เผยแพร่

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์17 ต.ค. 2561 00:39โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561 อ่านเพิ่มเติม

หยาดพิรุณ วิจิตรจันทร์ (นักวิชาการเงินและบัญชี) : ผู้เผยแพร่


เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์13 ก.ย. 2561 03:41โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม

หยาดพิรุณ  วิจิตรจันทร์ (นักวิชาการเงินและบัญชี) : ผู้เผยแพร่ (13 ก.ย. 61)

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์20 ส.ค. 2561 02:15โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม

นางสาวธันยพร  จูมจะนะ(นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ):ผู้เผยแพร่

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์19 ก.ค. 2561 02:58โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561 อ่านเพิ่มเติม

หยาดพิรุณ วิจิตรจันทร์ : นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ (ผู้เผยแพร่)

1-10 of 33