ข่าวจาก-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน ธันวาคม 2562 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์1 ม.ค. 2563 20:50โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม  2562 อ่านเพิ่มเติม


ผู้เผยแพร่ นางธันยพร  ตัดพุดซา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Uเอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน ตุลาคม 2562 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์22 พ.ย. 2562 01:49โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2562 01:52 ]

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม  2562 อ่านเพิ่มเติมผู้เผยแพร่ นางธันยพร  ตัดพุดซา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน กันยายน 2562 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์15 ต.ค. 2562 01:09โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2562 01:54 ]

    เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กันยายน  2562 อ่านเพิ่มเติม
    ผู้เผยแพร่ นางธันยพร  ตัดพุดซา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน สิงหาคม 2562 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์18 ก.ย. 2562 00:39โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 18 ก.ย. 2562 00:46 ]

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม  2562 อ่านเพิ่มเติมผู้เผยแพร่ นางธันยพร  ตัดพุดซา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน กรกฎาคม 2562 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์15 ส.ค. 2562 00:57โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2562 01:05 ]

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม  2562 อ่านเพิ่มเติม
ผู้เผยแพร่ นางธันยพร  ตัดพุดซา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

บทความเอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์14 ก.ค. 2562 19:52โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 14 ก.ค. 2562 19:57 ]

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน  2562 อ่านเพิ่มเติมผู้เผยแพร่ นางธันยพร  ตัดพุดซา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

บทความเอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์19 มิ.ย. 2562 01:07โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2562 19:35 ]

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม  2562 อ่านเพิ่มเติมผู้เผยแพร่ นางธันยพร  ตัดพุดซา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์23 พ.ค. 2562 19:39โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2562 20:05 ]

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน เมษายน  2562 อ่านเพิ่มเติมผู้เผยแพร่ นางธันยพร  ตัดพุดซา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์8 เม.ย. 2562 20:26โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 8 เม.ย. 2562 20:31 ]

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม


ผู้เผยแพร่ นางธันยพร  ตัดพุดซา  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์26 มี.ค. 2562 23:31โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 26 มี.ค. 2562 23:43 ]

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 อ่านเพิ่มเติม


ผู้เผยแพร่ นางธันยพร  ตัดพุดซา  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

1-10 of 41