ข่าวจาก-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์14 ก.พ. 2561 19:08โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 อ่านเพิ่มเติม

หยาดพิรุณ วิจิตรจันทร์ (นักวิชาการเงินและบัญชี ปฎิบัติการ) : ผู้เผยแพร่

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์8 ม.ค. 2561 00:28โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม

หยาดพิรุณ  วิจิตรจันทร์ (นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ) : ผู้เผยแพร่

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะ-เก้าอี้รักเรียน

โพสต์1 ธ.ค. 2560 00:06โดยนางสาวคนึงนิจ โคผดุง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะ-เก้าอี้รักเรียน

โครงการอบรมหลักสูตร " ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 " สำหรับผู้บริหารและครูผู้ปฎิบัติงานพัสดุของโรงเรียนในสังกัด วันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

โพสต์20 พ.ย. 2560 21:07โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2560 05:40 ]

โครงการอบรมหลักสูตร
" ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 "
สำหรับผู้บริหารและครูผู้ปฎิบัติงานพัสดุของโรงเรียนในสังกัด
วันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding งบประมาณปี 2560

โพสต์15 พ.ย. 2560 07:13โดยนางสาวคนึงนิจ โคผดุง   [ อัปเดต 27 ธ.ค. 2560 20:20 ]

คนดีศรีเมืองเลย : ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2561

โพสต์26 ต.ค. 2560 21:19โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1


เอกสารเผยแพร่งบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์8 พ.ค. 2560 21:59โดยนางหยาดพิรุณ วิจิตรจันทร์   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2560 22:00 ]

เอกสารเผยแพร่งบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1  อ่านเอกสารเพิ่มเติม
หยาดพิรุณ  วิจิตรจันทร์ (นักวิชาการเงินและบัญชี) : ผู้เผยแพร่เอกสาร

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์6 มี.ค. 2560 22:16โดยนายจักรกริช อาจแก้ว

    สรุปผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น.

แจ้งการโอนเงินดอกผลโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2559

โพสต์14 ก.ค. 2559 23:34โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance

แจ้งการโอนเงินดอกผลโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2559 ขอให้โรงเรียนที่ได้รับเงินดังกล่าวออกใบเสร็จรับเงินให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1

1-10 of 19