แจ้งการโอนเงินดอกผลโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2559

โพสต์14 ก.ค. 2559 23:34โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance
แจ้งการโอนเงินดอกผลโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2559 ขอให้โรงเรียนที่ได้รับเงินดังกล่าวออกใบเสร็จรับเงินให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1
Ċ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance,
14 ก.ค. 2559 23:34
Comments