สรุปผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์6 มี.ค. 2560 22:16โดยนายจักรกริช อาจแก้ว
    สรุปผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น.

Comments