แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2559

โพสต์29 ม.ค. 2559 01:25โดยmoney@loei1.go.th   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2559 19:38 โดย ITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1 ]
แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2559 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุเพื่อสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม
Ċ
1234.pdf
(474k)
ITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1,
25 ก.พ. 2559 20:45
Ċ
534.pdf
(581k)
ITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1,
25 ก.พ. 2559 20:45
Comments