เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน พฤษภาคม 2563 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์24 มิ.ย. 2563 20:39โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2563 20:48 ]
เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน  พฤษภาคม  2563 อ่านเพิ่มเติมผู้เผยแพร่ นางธันยพร  ตัดพุดซา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
Comments