เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน ธันวาคม 2563 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์7 เม.ย. 2564 19:23โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance
งบทดลองประจำเดือน  ธันวาคม  2563 อ่านเพิ่เติมผู้เผยแพร่    นางชัชอรณ์   โสดาภักดิ์  นักวิชาการเงินและบัญชี  ชำนาญการ

Comments