แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ : Budget spending plan

ระบบบริหารงบประมาณทุกหมวดรายงาน/โครงการ/แผนงาน/งบประมาณ 
AMSS++ for E-Budget
http://amss.loei1.go.th/rss/index.php?on=report_budget_Expense

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562

โพสต์10 ก.ค. 2563 01:52โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2563 03:13 ]

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานการประชุม

คำสั่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานการกำกับติดตามงบประมาณรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563

โพสต์10 ก.ค. 2563 01:49โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2563 03:06 ]

รายงานไตรมาสที่ 2

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส2

รายงานสถานะงบประมาณรายจ่าย GFMIS


คำสั่งแผนการใช้เงิน


แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

โพสต์11 ก.ค. 2562 05:54โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2562 05:55 ]


รายงานการกำกับติดตามงบประมาณรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2562

โพสต์11 ก.ค. 2562 00:52โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2562 05:41 โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance ]


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561

โพสต์11 ก.ค. 2562 00:47โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2562 05:47 โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance ]
1-5 of 5