รายงานการกำกับติดตามงบประมาณรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563

โพสต์10 ก.ค. 2563 01:49โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2563 03:06 ]

รายงานไตรมาสที่ 2

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส2

รายงานสถานะงบประมาณรายจ่าย GFMIS


คำสั่งแผนการใช้เงิน


Ċ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance,
13 ก.ค. 2563 02:02
Ċ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance,
13 ก.ค. 2563 02:03
Ċ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance,
13 ก.ค. 2563 02:03
Ċ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance,
13 ก.ค. 2563 02:03
Ċ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance,
13 ก.ค. 2563 02:03
Comments