โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การยื่นขอรับบำเหน็จ บำนาญ ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension’ Electronic Filing) สำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

    วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร. รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการอบรมหลักสูตร  การยื่นขอบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยการดำเนินการประชุมในวันนี้ มี ดร. วีรพงษ์  อุ่นมานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินการประชุม
    การดำเนินการประชุมดังกล่าว มีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 เข้าร่วมประชุม จำนวน 118  ราย  
    ปัจจุบันกรมบัญชีกลาง  ได้พัฒนาระบบการยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทำให้ผู้รับบำนาญ มี ID และ PASSWORD เป็นของตนเอง และสามารถยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ ด้วยตนเองทางอิเล็คทรอนิกส์ (Pension Electronic Filing) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงได้จัดการประชุมดังกล่าวขึ้น  ทั้งนี้ การประชุมมีทีมวิทยากรที่ให้ความรู้จาก สำนักงานคลัง เขต 4 อุดร ธานี  ประกอบด้วย 
        1.นางศิริพร  กันยาทอง  ตำแหน่ง   นักวิชาการคลัง  ชำนาญการ
        2.นายสุริยงค์  ลูกจันทร์  ตำแหน่ง   นักวิชาการคลัง  ชำนาญการ
        3.นางสาวกรรณิกา  คำสุข  ตำแหน่ง  นิติกร  
    มาให้ความรู้ในการประชุมดังกล่าว
    ภาพเพิ่มเติม>>> CLICK<<<
ภาพ/ข่าว  โดย  ณัชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2096 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 พ.ค. 2561 20:06 นายจักรกริช อาจแก้ว
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  5902 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 พ.ค. 2561 20:33 นายจักรกริช อาจแก้ว
ą

ดู ดาวน์โหลด
  475 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 พ.ค. 2561 00:18 นายจักรกริช อาจแก้ว
Comments