กิจกรรมล่าสุดของไซต์

13 ก.ย. 2561 03:41 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ งบทดลอง ส.ค.61.jpg กับ เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
13 ก.ย. 2561 03:41 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance สร้าง เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
10 ก.ย. 2561 02:20 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance นำออกไฟล์แนบ 1511155483681.png จาก เอกสาร/แบบฟอร์ม
10 ก.ย. 2561 02:20 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance นำออกไฟล์แนบ 1511155477847.png จาก เอกสาร/แบบฟอร์ม
10 ก.ย. 2561 02:20 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance นำออกไฟล์แนบ 1511155472531.png จาก เอกสาร/แบบฟอร์ม
10 ก.ย. 2561 02:20 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance นำออกไฟล์แนบ 1511155460873.png จาก เอกสาร/แบบฟอร์ม
10 ก.ย. 2561 02:20 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance นำออกไฟล์แนบ 1511155466934.png จาก เอกสาร/แบบฟอร์ม
10 ก.ย. 2561 02:19 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ สเปกกล่อง HD.pdf กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
23 ส.ค. 2561 19:57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ 1.แบบฟอร์มการเช่าอินเตอร์เน็ต.docx กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
23 ส.ค. 2561 19:57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance นำออกไฟล์แนบ 1.แบบฟอร์มการเช่าอินเตอร์เน็ต.docx จาก เอกสาร/แบบฟอร์ม
20 ส.ค. 2561 02:15 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ งบทดลอง ก.ค.61.jpg กับ เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
20 ส.ค. 2561 02:15 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance สร้าง เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
15 ส.ค. 2561 01:03 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ 1.แบบฟอร์มการเช่าอินเตอร์เน็ต.docx กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
15 ส.ค. 2561 01:02 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance นำออกไฟล์แนบ 1.แบบฟอร์มการเช่าอินเตอร์เน็ต.docx จาก เอกสาร/แบบฟอร์ม
15 ส.ค. 2561 00:26 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ 1.แบบฟอร์มการเช่าอินเตอร์เน็ต.docx กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
15 ส.ค. 2561 00:25 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance นำออกไฟล์แนบ 1.แบบฟอร์มการเชาอินเตอรเน็ต_ไมเกนหมน.docx จาก เอกสาร/แบบฟอร์ม
15 ส.ค. 2561 00:21 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ 1.แบบฟอร์มการเชาอินเตอรเน็ต_ไมเกนหมน.docx กับ เอกสาร/แบบฟอร์ม
8 ส.ค. 2561 09:34 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance เพิ่มรายการไปที่ To-DOs : กำกับ ติดตาม
8 ส.ค. 2561 03:49 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance นำออกไฟล์แนบ คูปองครู-2561-2 จาก File Sharing for Agent
8 ส.ค. 2561 03:13 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance นำออกไฟล์แนบ รายงานสรุปงบประมาณรายคน คูปองครู จาก File Sharing for Agent
8 ส.ค. 2561 03:12 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ คูปองครู-2561-2 กับ File Sharing for Agent
8 ส.ค. 2561 03:11 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance นำออกไฟล์แนบ รายงานสรุปงบประมาณรายคน คูปองครู จาก File Sharing for Agent
19 ก.ค. 2561 02:58 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ งบทดลอง มิ.ย.61.jpg กับ เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
19 ก.ค. 2561 02:58 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance สร้าง เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
10 ก.ค. 2561 21:31 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง นำออกไฟล์แนบ 1.แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง-วิธีเฉพาะเจาะจง.doc จาก กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding งบประมาณปี 2560

เก่ากว่า | ใหม่กว่า