กิจกรรมล่าสุดของไซต์

8 พ.ค. 2561 06:19 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การยื่นขอรับบำเหน็จ บำนาญ ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension’ Electronic Filing) สำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
8 พ.ค. 2561 00:44 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การยื่นขอรับบำเหน็จ บำนาญ ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension’ Electronic Filing) สำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
8 พ.ค. 2561 00:33 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การยื่นขอรับบำเหน็จ บำนาญ ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension’ Electronic Filing) สำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
7 พ.ค. 2561 20:33 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ปฎิบัติ e Filing61.ppt.pdf กับ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การยื่นขอรับบำเหน็จ บำนาญ ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension’ Electronic Filing) สำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
7 พ.ค. 2561 20:08 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการ
7 พ.ค. 2561 20:07 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการ
7 พ.ค. 2561 20:07 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการ
7 พ.ค. 2561 20:06 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ บรรยาย e filing 61 สสจ นค.ppt.pdf กับ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การยื่นขอรับบำเหน็จ บำนาญ ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension’ Electronic Filing) สำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
7 พ.ค. 2561 20:06 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การยื่นขอรับบำเหน็จ บำนาญ ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension’ Electronic Filing) สำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
7 พ.ค. 2561 18:37 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข project
7 พ.ค. 2561 18:37 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง project
7 พ.ค. 2561 06:11 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ งบทดลอง เม.ย.61.jpg กับ เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
7 พ.ค. 2561 06:11 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance สร้าง เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
7 พ.ค. 2561 00:18 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ money-2561-แบบที่-2.png กับ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การยื่นขอรับบำเหน็จ บำนาญ ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension’ Electronic Filing) สำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
7 พ.ค. 2561 00:18 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ money-2561-แบบที่-2.png จาก โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การยื่นขอรับบำเหน็จ บำนาญ ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension’ Electronic Filing) สำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
7 พ.ค. 2561 00:18 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ money-2561-แบบที่-1.png จาก โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การยื่นขอรับบำเหน็จ บำนาญ ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension’ Electronic Filing) สำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
7 พ.ค. 2561 00:18 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การยื่นขอรับบำเหน็จ บำนาญ ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension’ Electronic Filing) สำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
6 พ.ค. 2561 23:29 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ money-2561-แบบที่-2.png กับ โครงการอบรมหลักสูตร อบรมชี้แจงเกี่ยวกับการขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
6 พ.ค. 2561 23:29 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ money-2561-แบบที่-1.png กับ โครงการอบรมหลักสูตร อบรมชี้แจงเกี่ยวกับการขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
6 พ.ค. 2561 23:28 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการอบรมหลักสูตร อบรมชี้แจงเกี่ยวกับการขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
3 พ.ค. 2561 02:54 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง โครงการอบรมหลักสูตร อบรมชี้แจงเกี่ยวกับการขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
16 เม.ย. 2561 21:40 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
16 เม.ย. 2561 21:36 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
16 เม.ย. 2561 21:35 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ งบทดลอง มี.ค.61.jpg กับ เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
16 เม.ย. 2561 21:35 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance สร้าง เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

เก่ากว่า | ใหม่กว่า