กิจกรรมล่าสุดของไซต์

13 ก.ค. 2563 02:03 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส2.pdf กับ รายงานการกำกับติดตามงบประมาณรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563
13 ก.ค. 2563 02:03 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ งบหน้า.pdf กับ รายงานการกำกับติดตามงบประมาณรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563
13 ก.ค. 2563 02:02 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ คำสั่ง แผน การใช้เงิน.pdf กับ รายงานการกำกับติดตามงบประมาณรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563
13 ก.ค. 2563 01:54 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 01:47 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 01:42 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance อัปเดต นายกรกฎ วรินทรา.pdf
13 ก.ค. 2563 01:07 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 01:05 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 01:05 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 01:01 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ขอบข่ายภารกิจ : Structure
12 ก.ค. 2563 21:08 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
12 ก.ค. 2563 21:06 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน ธันวาคม 2562 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
12 ก.ค. 2563 21:06 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ หน้างบ ธ.ค.63_page-0001.jpg กับ เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน ธันวาคม 2562 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
12 ก.ค. 2563 20:58 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน ธันวาคม 2562 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
12 ก.ค. 2563 20:58 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance อัปเดต หน้างบ ธ.ค.62IMG.jpg
12 ก.ค. 2563 20:57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ หน้างบ ธ.ค.62IMG.jpg กับ เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน ธันวาคม 2562 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
12 ก.ค. 2563 20:46 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน มิถุนายน 2563 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
12 ก.ค. 2563 20:46 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ หน้างบ มิ.ย.63_page-0001.jpg กับ เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน มิถุนายน 2563 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
12 ก.ค. 2563 20:45 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance สร้าง เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน มิถุนายน 2563 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
10 ก.ค. 2563 02:13 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance นำออกไฟล์แนบ นางสาวศิริพร แสงสว่าง.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
10 ก.ค. 2563 01:53 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562
10 ก.ค. 2563 01:52 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance สร้าง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562
10 ก.ค. 2563 01:49 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข รายงานการกำกับติดตามงบประมาณรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563
10 ก.ค. 2563 01:49 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance สร้าง รายงานการกำกับติดตามงบประมาณรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563
24 มิ.ย. 2563 20:48 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน พฤษภาคม 2563 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1