กิจกรรมล่าสุดของไซต์

15 พ.ย. 2560 07:24 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แนบ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร+2560.pdf กับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding งบประมาณปี 2560
15 พ.ย. 2560 07:23 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง นำออกไฟล์แนบ 2.หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร+2560.pdf จาก กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding งบประมาณปี 2560
15 พ.ย. 2560 07:23 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แนบ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้ทะเบียนผู้ประกอบการ.PDF กับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding งบประมาณปี 2560
15 พ.ย. 2560 07:23 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แนบ แนวทางและวิธีปฏิบัติฯ-15.11.2017+final.pdf กับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding งบประมาณปี 2560
15 พ.ย. 2560 07:22 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แนบ 2.หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร+2560.pdf กับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding งบประมาณปี 2560
15 พ.ย. 2560 07:18 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แนบ ระเบียบกระทรวงการคลัง+พศ2560.pdf กับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding งบประมาณปี 2560
15 พ.ย. 2560 07:15 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แก้ไข กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding งบประมาณปี 2560
15 พ.ย. 2560 07:14 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แนบ พรบ+จัดซื้อจัดจ้าง+ประกาศราชกิจจา+24+กพ+2560.pdf กับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding งบประมาณปี 2560
15 พ.ย. 2560 07:14 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แนบ 4บันทึกแต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลางครุภัณฑ์.docx กับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding งบประมาณปี 2560
15 พ.ย. 2560 07:14 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แนบ 3. รายงานขอจ้าง วิธี e-bidding.doc กับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding งบประมาณปี 2560
15 พ.ย. 2560 07:14 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แนบ 2. ทำ TOR e-bidding.doc กับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding งบประมาณปี 2560
15 พ.ย. 2560 07:14 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แนบ 1.แผน-ราคากลางก่อสร้าง e-bidding.doc กับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding งบประมาณปี 2560
15 พ.ย. 2560 07:14 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง สร้าง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding งบประมาณปี 2560
8 พ.ย. 2560 19:21 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แก้ไข หน้าแรก
8 พ.ย. 2560 19:13 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แก้ไข หน้าแรก
8 พ.ย. 2560 19:12 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แก้ไข หน้าแรก
8 พ.ย. 2560 19:10 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แก้ไข หน้าแรก
31 ต.ค. 2560 02:56 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง อัปเดต 1.jpg
30 ต.ค. 2560 22:50 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แก้ไข หน้าแรก
30 ต.ค. 2560 22:50 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แก้ไข หน้าแรก
30 ต.ค. 2560 03:03 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แก้ไข หน้าแรก
30 ต.ค. 2560 03:03 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แก้ไข หน้าแรก
30 ต.ค. 2560 02:58 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แนบ 7.jpg กับ หน้าแรก
30 ต.ค. 2560 02:58 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แนบ 6.jpg กับ หน้าแรก
30 ต.ค. 2560 02:58 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แนบ 5.jpg กับ หน้าแรก