กิจกรรมล่าสุดของไซต์

4 ธ.ค. 2561 05:10 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข บุคลากร : Personel
4 ธ.ค. 2561 05:08 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข บุคลากร : Personel
4 ธ.ค. 2561 05:07 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข บุคลากร : Personel
4 ธ.ค. 2561 05:06 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ nid.jpg กับ บุคลากร : Personel
4 ธ.ค. 2561 05:05 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ kot.jpg กับ บุคลากร : Personel
4 ธ.ค. 2561 04:44 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข เอกสาร/แบบฟอร์ม งานพัสดุ
4 ธ.ค. 2561 04:41 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข บุคลากร : Personel
3 ธ.ค. 2561 20:17 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข เอกสาร/แบบฟอร์ม งานพัสดุ
3 ธ.ค. 2561 20:15 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข เอกสาร/แบบฟอร์ม งานพัสดุ
21 พ.ย. 2561 17:50 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ งบทดลอง ต.ค.61.jpg กับ เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
21 พ.ย. 2561 17:50 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance สร้าง เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
20 พ.ย. 2561 01:08 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แก้ไข เอกสาร/แบบฟอร์ม งานพัสดุ
19 พ.ย. 2561 20:07 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข เอกสาร/แบบฟอร์ม งานพัสดุ
19 พ.ย. 2561 20:02 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข เอกสาร/แบบฟอร์ม งานพัสดุ
19 พ.ย. 2561 20:01 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข เอกสาร/แบบฟอร์ม งานพัสดุ
14 พ.ย. 2561 04:28 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แก้ไข เอกสาร/แบบฟอร์ม งานพัสดุ
14 พ.ย. 2561 04:21 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แก้ไข เอกสาร/แบบฟอร์ม งานพัสดุ
14 พ.ย. 2561 04:20 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แก้ไข เอกสาร/แบบฟอร์ม งานพัสดุ
14 พ.ย. 2561 04:04 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แก้ไข เอกสาร/แบบฟอร์ม งานพัสดุ
14 พ.ย. 2561 03:57 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แก้ไข เอกสาร/แบบฟอร์ม งานพัสดุ
14 พ.ย. 2561 03:47 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แก้ไข เอกสาร/แบบฟอร์ม งานพัสดุ
14 พ.ย. 2561 03:40 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แก้ไข เอกสาร/แบบฟอร์ม
14 พ.ย. 2561 03:39 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง แก้ไข เอกสาร/แบบฟอร์ม การเงินและบัญชี
14 พ.ย. 2561 03:38 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง สร้าง เอกสาร/แบบฟอร์ม
14 พ.ย. 2561 03:36 นางสาวคนึงนิจ โคผดุง นำออกไฟล์แนบ แบบแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP.doc จาก เอกสาร/แบบฟอร์ม