กิจกรรมล่าสุดของไซต์

15 ธ.ค. 2563 23:43 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข เอกสาร/แบบฟอร์ม งานพัสดุ
15 ธ.ค. 2563 23:40 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข เอกสาร/แบบฟอร์ม งานพัสดุ
15 ธ.ค. 2563 02:16 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข เอกสาร/แบบฟอร์ม งานพัสดุ
14 ธ.ค. 2563 00:51 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข เอกสารเผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองจำเดือน กันยายน 2563 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
14 ธ.ค. 2563 00:50 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ รายละเอียดประกอบงบเดือนก.ย.63.jpg กับ เอกสารเผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองจำเดือน กันยายน 2563 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
14 ธ.ค. 2563 00:46 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
14 ธ.ค. 2563 00:44 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ งบทดลองเดือนพ.ย.63_page-4.jpg กับ เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
14 ธ.ค. 2563 00:44 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ งบทดลองเดือนพ.ย.63_page-3.jpg กับ เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
14 ธ.ค. 2563 00:44 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ งบทดลองเดือนพ.ย.63_page-2.jpg กับ เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
14 ธ.ค. 2563 00:43 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ งบทดลองเดือนพ.ย.63_page-1.jpg กับ เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
14 ธ.ค. 2563 00:32 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน ตุลาคม 2563 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
14 ธ.ค. 2563 00:31 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance อัปเดต หน้างบเดือนต.ค.63.jpg
14 ธ.ค. 2563 00:30 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ หน้างบเดือนต.ค.63.jpg กับ เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน ตุลาคม 2563 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
13 ธ.ค. 2563 23:54 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance สร้าง เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
13 ธ.ค. 2563 23:40 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance สร้าง เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน ตุลาคม 2563 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
25 พ.ย. 2563 06:49 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน กันยายน 2563 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
25 พ.ย. 2563 06:48 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข เอกสารเผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองจำเดือน กันยายน 2563 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
25 พ.ย. 2563 06:45 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข เอกสารเผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองจำเดือน กันยายน 2563 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
3 พ.ย. 2563 02:57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance สร้าง เอกสารเผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองจำเดือน กันยายน 2563 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
29 ต.ค. 2563 23:32 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 1595474333.jpeg กับ หน้าแรก
15 ต.ค. 2563 02:00 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน สิงหาคม 2563 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
15 ต.ค. 2563 01:57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน สิงหาคม 2563 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
15 ต.ค. 2563 01:42 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แนบ หน้างบทดลองเดือนก.ย.63.jpg กับ เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน กันยายน 2563 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
15 ต.ค. 2563 01:42 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance สร้าง เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน กันยายน 2563 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1
15 ต.ค. 2563 00:40 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance แก้ไข เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน สิงหาคม 2563 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1