สรุปผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

วันที่โพสต์: Mar 07, 2017 6:16:14 AM

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น.