เอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

วันที่โพสต์: Jan 02, 2020 4:50:34 AM

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 อ่านเพิ่มเติม

ผู้เผยแพร่ นางธันยพร ตัดพุดซา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ