เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

วันที่โพสต์: Aug 20, 2018 9:15:23 AM

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม

นางสาวธันยพร จูมจะนะ(นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ):ผู้เผยแพร่