แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2559

วันที่โพสต์: Jan 29, 2016 9:25:54 AM

แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2559 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุเพื่อสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม