Uเอกสารเผยแพร่งบทดลองจำเดือน ตุลาคม 2562 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

วันที่โพสต์: Nov 22, 2019 9:49:38 AM

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม

ผู้เผยแพร่ นางธันยพร ตัดพุดซา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ