วาระประชุมเดือนตุลาคมพ.ศ.2561

วันที่โพสต์: Oct 11, 2018 7:1:3 AM

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

1. การยืมเงินราชการ

2. การขอขยายเวลาการเบิกผ่านระบบ GFMIS

3. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561