แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมา2566.pdf

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565.pdf

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564