แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี

  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2562

  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564