แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565.pdf

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564

  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2562

  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2561