รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562